AKREDITACIJA KONTINUIRANIH MEDICINSKIH EDUKACIJA

Udruženje MEDAPP već godinama uspešno sprovodi akreditaciju svih programa KME, stručnih sastanaka, kurseva, seminara, simpozijuma, online testova. MEDAPP za vas sprovodi sve potrebne aktivnostI, od popunjavanja dokumentacije, do predaje i slanja redovnih izveštaja Zdravstvenom savetu Republike Srbije. 

Učesnicima akreditovanog skupa, možemo obezbediti da u toku jednog dana steknu veliki broj bodova ( čak do 10) . Posle održanog stručnog sastanka, kursa, seminara, učesnicima možemo bezbediti akreditovani pismeni test  na osnovu koga bi mogli da dobiju i dodatne poene u zavisnosti od broja pitanja na testu. 

Sve akreditovane edukacije važe godinu dana!

Više o prednostima MEDAPP edukativne platforme pogledajte:

PROVERITE ZAŠTO NAM SVE VIŠE SARADNIKA UKAZUJE POVERENJE

Pošaljite upit na office@medapp.rs ili nas kontaktirajte na telefon +381 64 100 4 888.

Poslednja izmena: utorak, 18. avgust 2020., 20:20