MEDICINSKI PORTALI

Napravite medicinski portal

Pođite od sebe, kada želite nešto da pronađete ili proverite, šta je prvo što uradite? Da li u internet pretraživaču svog računara ili mobilnog telefona ukucate termine koji najbolje opisuju stvar koja Vas zanima i na taj način je potražite? Ovo Vas svrstava u najveći deo današnje populacije.

MEDAPP udruženje Vam omogućava da se i vi nađete na internetu bilo zbog predstavljanja svog rada ili kako bi svoj rad olakšali izgradnjom Vama prilagođene internet prezentacije.

MEDAPP udruženje Vam nudi mogućnost izgradnje internet prezentacija potpuno prilagođenih Vašim potrebama. Ukoliko želite prezentaciju svog rada na internetu, prikazaćemo sve što želite da izložite javno kao svedočanstvo Vašeg rada uz naše stručne savete kako da to najefikasnije iznesete. Internet rezentacija Vaše kliničke prakse, udruženja, firme ili stručnog skupa Vam omogućava da dosegnete daleko veći deo populacije nego drugi vidovi oglašavanja. U krajnjem slučaju, i sami znate da ukoliko o nečemu ne pronađete informaciu na internetu, uglavnom je ne tražite dalje na neki od „starijih“ načina da se dođe do informacija. Dok je nekada svako od nas imao dostupne „bele“ i „žute“ imenike, danas se firme i udruženja uglavnom i ne javljaju da u njih budu dodati.

Ukoliko Vam je potreban medicinski portal kojim biste dodatno kontaktirali sa određenom populacijom, MEDAPP udruženje Vam je za ove potrebe takođe sjajan saradnik. Nudimo Vam mogućnost izgradnje internet prezentacija pomoću kojih kroz različite forme možete prikupljati podatke od opšte populacije ili im ponuditi usluge konsultacija. Javna prezentacija koja ima mogućnost da direktno u bazu prikuplja dobrovoljno podeljene podatke koji bi Vam koristili u Vašem naučno-istraživačkom ili kliničkom radu može biti od neprocenjive koristi.

Imate sjajnu ideju za medicinski portal ali ne i načina i sredstava da to sprovedete u delo? Ukoliko nas ovlastite ugovorom mi možemo u Vaše ime, uz Vašu kontrolu, MEDAPP udruženje može tražiti i sponzore koji bi podržali izgradnju i dalji razvoj Vaše medicinske internet prezentacije.

Ukoliko Vam je potreban pouzdan saradnik za izgradnju specijalizovane internet prezentacije slobodno nas kontaktirajte na na office@medapp.rs ili naš kontakt telefon +381 64 528 16 58


MEDAPP PORTALI

MEDAPP udruženje Vam nudi podršku u izgradnji specijalizovanih medicinskih portala. naše aktivnosti su se do sada zasnivale na unapređenju onlajnkontinuirane medicinske edukacije i promociji zdravlja u opštoj populaciji.

RAAS
www.raas.rs

Internet prezentacija Rinološko alergološkog aktiva ORL sekcije Srpskog lekarskog društva.

Ova prezentacija je namenjana obaveštavanju članstva aktiva i javnosti o najnovijim aktivnostima, skupovima i novostima ove sekcije.
Portal je podeljen u segmente prema oblastima rada sekcije i omogućava članovima aktiva laku komunikaciju putem kontakt formi i foruma.

Takođe, ukupna prijava za event-e u orgaizaciji aktiva, ako i slanje radova i apstrakta se vrši kroz, za ovu svrhu, specijalno izgrađene kontakt forme.
Članovi aktiva se mogu na portal prijaviti svojim registrovanim korisničkim imenom i lozinkom nakon čega imaju pristup materijalima dostupnim samo članstvu.

 


Moj gastroenterolog
www.mojgastroenterolog.rs

Gastro portala je namenjen obaveštavanju pacijenata sa gastrointestinalnim tegobama i opšte populacije o gastrointestinalnim bolestima.

Pacijent može napraviti svoj korisnički nalog i u okviru portala voditi svoj lični specijalizovani dnevnik oboljenja. Ovaj dnevnik je napravljen u konsultacijama sa kolegama specijalistima gastroenterologije. Pre odlaska do svog lekara kkorisnik može odštampati izveštaj iz svog dnevnika koji sadrži sve relevantne podatke o toku bolesti u prethodnom periodu i na osnovu koga lekar može dobiti značajne podatke i doneti dalje odluke o terapiji i stanju pacijenta.

Portal takođe sadrži veliki broj tekstova koji su napisali stručnjaci iz različitih oblasti gastroenterologije. Korisni video materijali su takođe u velikoj meri zastupljeni kao vid efikasne edukacije korisnika.

Pored ovoga, registrovani korisnici mogu ostaviti pitanje na koje će stručno lice dati odgovor te se portal može koristiti i za medicinsko savetovanje na daljinu.


NEURO kme
www.neurokme.org

Okosnica vrlo uspešne saradnje između MEDAPP udruženja i Društva neurologa Srbije je portal kontinuiranih medicinskih edukacija čiji smo tehnički izvođač bili a za potrebe akreditacije kurseva, podizanja i prilagođavanja portala i izgradnje onlajn kme kurseva. Portal je izgrađen po uzoru na kme portal MEDAPP udruženja i kao takav može da iznese sve potrebe organizovanja kompleksnih kurseva i zahteva zdravstvenih komora.

Predavači Društva neurologa Srbije su kvalitet svojih edukacija podigli na nešto viši nivo od uobičajne forme koju imaju slične edukacije odlukama da sva predavanja snime i u obliku video predavanja dostave polaznicima. Vrsni predavači DNS-a su učinili da ovako izneta predavanja budu neuporedivo kvalitetniji izvor informacija nego što bi ti pisani materijali ikad mogli da budu. MEDAPP je snimanje, profesionalnu montažu i obradu snimaka bez problema izneo s obzirom na to da su ovakve usluge i inače u standardnoj ponudi našeg udruženja.

Pored toga, jedan od kurseva je uključio i rešavanje kliničkih slučajeva gde korisnik bira tačan odgovor iz višestrukog izbora ali ga eventualni netačan odgovor ne vodi na dalja pitanja već do dodatneinformacije ili novog problema što omogućava učenje iz grešaka i jedan viši nivo edukovanja kroz dodatke kliničke informacije iz prakse.


Poslednja izmena: utorak, 18. avgust 2020., 20:24