Kako prijaviti edukacije?

 

Poštovana koleginice, poštovani kolega, Hvala Vam na interesovanju za onlajn testove kontinuirane edukacije MedAPP udruženja!

Ukoliko se interesujete za obezbeđivanje većeg broja kupona za određeni kurs ili kurseve u našoj organizaciji molimo Vas da nas kontaktirate na office@medapp.rs.

Ukoliko se kao pojedinac želite prijaviti za onlajn test sve što je potrebno da uradite je da uplatite kotizaciju za željeni kurs ili kurseve na račun našeg udruženja: 285-2325090000009-50 sa navedenim imenima onlajn testova u polju "svrha uplate" opšte uplatnice.

primer_popunjene_uplatnice

-- Primer uplatnice --

Original uplatnice skeniraje ili fotografišite tako da se sa nje sve može pročitati i pošaljite nam zajedno sa imenom, prezimenom, brojem licence i ličnom imejl adresom na office@medapp.rs sa naslovom (Subject) poruke "Onlajn test - uplata". Nakon uplate i slanja slike overene uplatnice kao dokaza uplaćivanja kotizacije otvorićemo Vam nalog na našem portalu edukacija, upisati Vas na željene kurseve i poslati detalje za pristupanje sistemu.

Ukoliko već imate nalog na našem portalu edukacija, molimo Vas da nam u tesktu mejla umesto imena, prezimena, broja licence i imejl adrese dostavite uz dokaz o uplati kotizacije samo svoje korisničko ime na našem portalu.

U nastavku se nalazi spisak dostupnih onlajn testova medicinske edukacije sa naznačenim stručnim spremama za koje su akreditovani, brojem bodova koje donose polazniku i cenom kotizacije.

Hvala Vam na poverenju i želimo Vam uspešnu edukaciju!

* Legenda stručnih sprema kojima je kurs namenjen: LE-lekari, FA-farmaceuti, ST-stomatolozi, MS-medicinske sestre, ZT-zdravstveni tehničari, SM-stomatološki tehničari, FZ-fizioterapeuti, BH-biohemičari, DT-dijetetičari, SA-sanitarni tehničari, FT-farmaceutski tehničari, LT-laboratoriski tehničari

Naziv onlajn testa Stručna sprema; Broj bodova Cena
Terapijske mogućnosti u lečenju osteoartritisa
LE, FA, ST, MS, ZT; Bodovi: 5
Kotizacija:1000 dinara
Smernice i lečenje infekcije urinarnog trakta
LE, FA; Bodovi: 5
Kotizacija:1000 dinara
Savremeni pristup terapiji vulvovaginalnih infekcija
LE, FA, ST, MS, ZT; Bodovi: 5
Kotizacija:1000 dinara
Savremena terapija zapaljenja gornjeg i donjeg disajnog puta LE, FA; Bodovi:5 Kotizacija: 600 dinara
Mehanizmi oporavka nosne sluznice nakon zapaljenja i hirurških operacija
LE, FA; Bodovi: 5 Kotizacija:500 dinara
Savremen pristup lečenju pacijenata sa akromegalijom
LE; Bodovi: 5
Besplatan za 200 polaznnka
Alergijski rinitis i hronična urtikarija - etiologija, simptomi i terapija
LE, FA; Bodovi: 5Kotizacija:1000 dinara
Postekstrakcione komplikacije - preporuke u sprečavanju komplikacija LE, ST, SM; Bodovi: Kotizacija:600 dinara
Tromboembolija pluća LE; Bodovi: 4
Kotizacija:500 dinara
Kolorektalni karcinom - savremene preporuke LE; Bodovi: 5 Po pozivu
Karcinom pluća - TNM klasifikacija i molekularna terapija
LE; Bodovi: 5
Po pozivu
Značaj pravilnog izbora inhalera u lečenju hronične opstruktivne bolesti pluća LE, FA; Bodovi: 4 Po pozivu
Sterilizacija u medicini sa posebnim osvrtom na kontrolu sterilizacije LE; ST; MS; ST;
Bodovi: 5
Kotizacija:500 dinara
 

Poslednja izmena: sreda, 30. maj 2018., 00:52