biohemičari

KURSEVI NAMENJENI BIOHEMIČARIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!


ZNAČAJ I PRIMENA ANTIOKSIDANASA I NEUROPROTEKTORA U SUPLEMENTIMA ZA ZDRAVLJE OČIJU

ZNAČAJ I PRIMENA ANTIOKSIDANASA I NEUROPROTEKTORA U SUPLEMENTIMA ZA ZDRAVLJE OČIJU

Akreditacija onlajn testa: A -1-586/21

Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI

Broj bodova za polaznika: 3
Autori: prof. dr Sofija Davidović, dr sci. med. dr Siniša Babović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 01.03.2022.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 117
ZNAČAJ ODREĐIVANJA ALKALNE FOSFATAZE KOD DECE SA POSEBNIM OSVRTOM NA HIPOFOSFATAZIJU

ZNAČAJ ODREĐIVANJA ALKALNE FOSFATAZE KOD DECE SA POSEBNIM OSVRTOM NA HIPOFOSFATAZIJU

Akreditacija onlajn testa: A-1-1858/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, BIOHEMIČARI
Broj bodova za polaznika: 3
Autori: Prof. dr Maja Đorđević Milošević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.

Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

  • Upisani polaznici: Nijedan polaznik još nije upisan na ovaj kurs