biohemičari

KURSEVI NAMENJENI BIOHEMIČARIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!


PAROKSIZMALNA NOĆNA HEMOGLOBINURIJA (PNH)

PAROKSIZMALNA NOĆNA HEMOGLOBINURIJA (PNH)

Akreditacija onlajn testa: A-1-1856/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, BIOHEMIČARI
Broj bodova za polaznika: 4
Autori:prof. Doc. dr  Mirjana Mitrović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

  • Upisani polaznici: 3
ZNAČAJ ODREĐIVANJA ALKALNE FOSFATAZE KOD DECE SA POSEBNIM OSVRTOM NA HIPOFOSFATAZIJU

ZNAČAJ ODREĐIVANJA ALKALNE FOSFATAZE KOD DECE SA POSEBNIM OSVRTOM NA HIPOFOSFATAZIJU

Akreditacija onlajn testa: A-1-1858/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, BIOHEMIČARI
Broj bodova za polaznika: 3
Autori: Prof. dr Maja Đorđević Milošević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.

Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

  • Upisani polaznici: 3