Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

KURSEVI NAMENJENI MEDICINSKIM SESTRAMA I ZDRAVSTVENIM TEHNIČARIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!


INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE
  • Upisani polaznici: 11
ALERGIJSKI RINITIS - BOLEST MODERNOG DOBA

ALERGIJSKI RINITIS - BOLEST MODERNOG DOBA

Akreditacija onlajn testa: A-1-637/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINKE SESTRE i ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Prim. Dr Jasna Jovićević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 13.03.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 116
ORALNI ANTIHISTAMINICI - UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNOG PROFILA U FOKUSU

ORALNI ANTIHISTAMINICI - UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNOG PROFILA U FOKUSU

Akreditacija onlajn testa: A-1-1591/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Aleksandra Perić-Popadić, prof. dr Vesna Tomić-Spirić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 458
NOVI FARMAKOTERAPIJSKI POSTUPCI ZA LEČENJE EPILEPSIJE
  • Upisani polaznici: 31
BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

Akreditacija onlajn testa: A-1-1862/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARM. TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr Uroš Bumbaširević, ass. dr sci. med. dr Uroš Babić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 76
PROLAZNA DISFUNKCIJA IMUNSKOG ODGOVORA NAKON KOVID 19. ZAŠTO, KADA I KOME DATI BETA GLUKAN?

PROLAZNA DISFUNKCIJA IMUNSKOG ODGOVORA NAKON KOVID 19. ZAŠTO, KADA I KOME DATI BETA GLUKAN?

Akreditacija onlajn testa: A-1-1588/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI, MEDICINSKE SESTRE
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Prof dr Branka Bonači Nikolić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 263
ZNAČAJ I PRIMENA ANTIOKSIDANASA I NEUROPROTEKTORA U SUPLEMENTIMA ZA ZDRAVLJE OČIJU

ZNAČAJ I PRIMENA ANTIOKSIDANASA I NEUROPROTEKTORA U SUPLEMENTIMA ZA ZDRAVLJE OČIJU

Akreditacija onlajn testa: A -1-586/21

Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI

Broj bodova za polaznika: 3
Autori: prof. dr Sofija Davidović, dr sci. med. dr Siniša Babović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 01.03.2022.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 117
DIJABETES I NJEGOVE HRONIČNE KOMPLIKACIJE - DIJABETESNA NEUROPATIJA U FOKUSU

DIJABETES I NJEGOVE HRONIČNE KOMPLIKACIJE - DIJABETESNA NEUROPATIJA U FOKUSU

Akreditacija onlajn testa: A -1-579/21

Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI

Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Aleksandar Đukić, ass. dr sci. med. dr Stojan Perić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 01.03.2022.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 814