Medicinske sestre i zdravstveni tehničari

KURSEVI NAMENJENI MEDICINSKIM SESTRAMA I ZDRAVSTVENIM TEHNIČARIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!


INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD PULMOLOŠKIH BOLESNIKA I BOLESNIKA U JEDINICAMA INTEZIVNE NEGE

INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD PULMOLOŠKIH BOLESNIKA I BOLESNIKA U JEDINICAMA INTEZIVNE NEGE

Akreditacija onlajn testa: A-1-648/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Jovan Matijašević, doc. dr Tatjana Adžić Vukićević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 07.03.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 421
ORALNI ANTIHISTAMINICI - UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNOG PROFILA U FOKUSU

ORALNI ANTIHISTAMINICI - UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNOG PROFILA U FOKUSU

Akreditacija onlajn testa: A-1-1591/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Aleksandra Perić-Popadić, prof. dr Vesna Tomić-Spirić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 113
NSAIL - SLIČNOSTI I RAZLIKE

Akreditacija onlajn testa: А-1-1064/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MED. SESTRE I ZDR. TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: dr sci. med. dr Marko Aleksić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 09.05.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 296
BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

Akreditacija onlajn testa: A-1-1589/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARM. TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr Uroš Bumbaširević, ass. dr sci. med. dr Uroš Babić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 555
TERAPIJSKI PRINCIPI U ZBRINJAVANJU BOLNIH STANJA I DEGENERATIVNIH PROMENA

TERAPIJSKI PRINCIPI U ZBRINJAVANJU BOLNIH STANJA I DEGENERATIVNIH PROMENA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1590/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: doc. dr Aleksandar Matić, dr Novak Jovanović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 07.03.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 70
EFIKASNOST IMUNSKE TERAPIJE: PRAĆENJE ODGOVORA IMUNSKOG SISTEMA

Akreditacija onlajn testa: А-1-650/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr sci. med. dr Nevena Gajović, doc. dr Aleksandar Arsenijević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 07.03.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 14
ZNAČAJ I PRIMENA ANTIOKSIDANASA I NEUROPROTEKTORA U SUPLEMENTIMA ZA ZDRAVLJE OČIJU

ZNAČAJ I PRIMENA ANTIOKSIDANASA I NEUROPROTEKTORA U SUPLEMENTIMA ZA ZDRAVLJE OČIJU

Akreditacija onlajn testa: A -1-586/21

Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI

Broj bodova za polaznika: 3
Autori: prof. dr Sofija Davidović, dr sci. med. dr Siniša Babović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 01.03.2022.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 117
DIJABETES I NJEGOVE HRONIČNE KOMPLIKACIJE - DIJABETESNA NEUROPATIJA U FOKUSU

DIJABETES I NJEGOVE HRONIČNE KOMPLIKACIJE - DIJABETESNA NEUROPATIJA U FOKUSU

Akreditacija onlajn testa: A -1-579/21

Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI

Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Aleksandar Đukić, ass. dr sci. med. dr Stojan Perić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 01.03.2022.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 814
  • Upisani polaznici: Nijedan polaznik još nije upisan na ovaj kurs