Stomatolozi

KURSEVI NAMENJENI STOMATOLOZIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!


VODIČ ZA RAZUMEVANJE I INTERPRETACIJU META-ANALIZA

VODIČ ZA RAZUMEVANJE I INTERPRETACIJU META-ANALIZA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1626/20
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI, MEDICISNKE SESTRE, BIOHEMIČARI, STOMATOLOZI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Doc. dr Zoran Bukumirić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.05.2021.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

RACIONALNA TERAPIJA KAŠLJA U SVETLU NAJNOVIJIH PREPORUKA I SMERNICA

RACIONALNA TERAPIJA KAŠLJA U SVETLU NAJNOVIJIH PREPORUKA I SMERNICA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1034/20
Ciljne grupe onlajn kursaLEKARI, FARMACEUTI, STOMATOLOZI, BIOHEMIČARI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika
5
Autori:
 Prof. dr Srđan Pešić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 02.03.2021.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.


  • Upisani polaznici: 110
OSNOVE TRIJAŽE I TRANSPORTA

OSNOVE TRIJAŽE I TRANSPORTA

Akreditacija onlajn testaA-1-1033/20
Ciljne grupe onlajn kursa
LEKARI, STOMATOLOZI, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika
4
Autori:
 Dr Nikola Ilić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 02.03.2021.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 537
ZAVOJI

Akreditacija onlajn testaKurs nije akreditovan za KME bodove

Ciljne grupe onlajn kursaSTUDENTI
Broj bodova za polaznika
bez KME bodova
Autori:
 Dr Nikola Ilić

  • Upisani polaznici: 16