Stomatolozi

KURSEVI NAMENJENI STOMATOLOZIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!


DOSADAŠNJA DOSTIGNUĆA U DIJAGNOSTICI I LEČENJU KARCINOMA GLAVE I VRATA

DOSADAŠNJA DOSTIGNUĆA U DIJAGNOSTICI I LEČENJU KARCINOMA GLAVE I VRATA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1859/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, STOMATOLOGE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: NS dr sci med Igor Đan, prof. dr Miljan Krstić. dr Marija Milosavljević, ass dr sci med. Ivana Mijatov

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

  • Upisani polaznici: 133
DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU TUMORA REGIJE GLAVE I VRATA

Akreditacija onlajn testa: A-1-2054/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, STOMATOLOZI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Aleksandar Trivić, prof. dr Nada Tomanović, dr sci. med. dr Vladimir Vidović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 14.11.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 44
ZNAČAJ I PRIMENA ANTIOKSIDANASA I NEUROPROTEKTORA U SUPLEMENTIMA ZA ZDRAVLJE OČIJU

ZNAČAJ I PRIMENA ANTIOKSIDANASA I NEUROPROTEKTORA U SUPLEMENTIMA ZA ZDRAVLJE OČIJU

Akreditacija onlajn testa: A -1-586/21

Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI

Broj bodova za polaznika: 3
Autori: prof. dr Sofija Davidović, dr sci. med. dr Siniša Babović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 01.03.2022.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

  • Upisani polaznici: 117