Stomatolozi

KURSEVI NAMENJENI STOMATOLOZIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!


TRANSPORT I TRIJAŽA

Akreditacija onlajn testaА-1-2629/18
Ciljne grupe onlajn kursa
LEKARI, STOMATOLOZI
Broj bodova za polaznika
4
Autori:
 Dr Nikola Ilić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 20.11.2019.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.