Farmaceuti

KURSEVI NAMENJENI FARMACEUTIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!


INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD PULMOLOŠKIH BOLESNIKA I BOLESNIKA U JEDINICAMA INTEZIVNE NEGE

INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD PULMOLOŠKIH BOLESNIKA I BOLESNIKA U JEDINICAMA INTEZIVNE NEGE

Akreditacija onlajn testa: A-1-648/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Jovan Matijašević, doc. dr Tatjana Adžić Vukićević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 07.03.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 233
DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU COVID-19

DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU COVID-19

Akreditacija onlajn testa: A-1-646/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prim. dr Dragana Trifunović Balanović, prof. dr Jovan Matijašević, prof. dr Goran Stevanović, prof. dr Ljiljana Gojković Bukarica, prim. mr. Snežana Jovanović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 07.03.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 119
ORALNI ANTIHISTAMINICI - UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNOG PROFILA U FOKUSU

ORALNI ANTIHISTAMINICI - UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNOG PROFILA U FOKUSU

Akreditacija onlajn testa: A-1-1591/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Aleksandra Perić-Popadić, prof. dr Vesna Tomić-Spirić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 10
NSAIL - SLIČNOSTI I RAZLIKE

Akreditacija onlajn testa: А-1-1064/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MED. SESTRE I ZDR. TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: dr sci. med. dr Marko Aleksić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 09.05.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 83
BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

Akreditacija onlajn testa: A-1-1589/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARM. TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr Uroš Bumbaširević, ass. dr sci. med. dr Uroš Babić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 150
LEČENJE KARCINOMA PLUĆA – OD VODIČA DO KLINIČKE PRAKSE

LEČENJE KARCINOMA PLUĆA – OD VODIČA DO KLINIČKE PRAKSE

Akreditacija onlajn testa: А-1-1931/21
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: dr sci. med. dr Sanja Kostić, ass. dr sci. med. dr Dragana Marić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 18.11.2022
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 94
DIJAGNOSTIČKI I TERPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU MELANOMA

DIJAGNOSTIČKI I TERPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU MELANOMA

Akreditacija onlajn testa: А-1-1930/21
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. Dr Željko Mijušković, dr Aleksandar Popović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 18.11.2022.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 102
PROLAZNA DISFUNKCIJA IMUNSKOG ODGOVORA NAKON KOVID 19. ZAŠTO, KADA I KOME DATI BETA GLUKAN?

PROLAZNA DISFUNKCIJA IMUNSKOG ODGOVORA NAKON KOVID 19. ZAŠTO, KADA I KOME DATI BETA GLUKAN?

Akreditacija onlajn testa: A-1-1588/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI, MEDICINSKE SESTRE
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Prof dr Branka Bonači Nikolić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 8
SAVREMENI PRISTUP UPALAMA GORNJEG RESPIRATORNOG TRAKTA

SAVREMENI PRISTUP UPALAMA GORNJEG RESPIRATORNOG TRAKTA

Akreditacija onlajn testa: А-1-2139/20

Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARM. TEHNIČARI, MED. SESTRE, ZDR. TEHNIČARI

Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Vladimir Kljajić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 16.11.2021.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora

 • Upisani polaznici: 202
EFIKASNOST IMUNSKE TERAPIJE: PRAĆENJE ODGOVORA IMUNSKOG SISTEMA

Akreditacija onlajn testa: А-1-650/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr sci. med. dr Nevena Gajović, doc. dr Aleksandar Arsenijević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 07.03.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 1
 • Upisani polaznici: Nijedan polaznik još nije upisan na ovaj kurs