Farmaceuti

KURSEVI NAMENJENI FARMACEUTIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!


Akreditacija onlajn testaА-1-2631/18

Ciljne grupe onlajn kursaLEKARI, FARMACEUTI, BIOHEMIČARI, MEDICINSKE SESTRE
Broj bodova za polaznika
5
Autori:
 Prof. Dr Snežana Đorđević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 25.11.2019.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.


ULOGA PRIRODNIH SUPSTANCI U TRETMANU SLUZNICE I LIMFNOG TKIVA GORNJIH RESPIRATORNIH PUTEVA

Akreditacija onlajn testaА-1-998/19
Ciljne grupe onlajn kursa:
FARMACEUTI, LEKARI, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika
5
Autori:
 Prof. dr Maja Buljčik Čupić, Prof. dr Slobodan Savović, dr andrea Đuretić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 04.03.2020.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.


SAVREMENE SMERNICE I TRENDOVI U LEČENJU INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA

Akreditacija onlajn testa
А-1-999/19
Ciljne grupe onlajn kursa
LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika
5
Autori:
 dr Dejan Simić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 04.03.2020.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.TERAPIJA MULTIPLE SKLEROZE

Akreditacija onlajn testa
А-1-2369/18
Ciljne grupe onlajn kursa
LEKARI, FARMACEUTI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika
5
Autori:
 Doc. Dr Šarlota Mesaroš, Prof. Dr Jelena Drulović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2019.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.Akreditacija onlajn testa: А-1-2370/18
Ciljne grupe onlajn kursa:
FARMACEUTI, LEKARI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika
5
Autori:
 Doc. Dr Ivan Baljošević, Doc. Dr Aleksandar Perić, Prim. Dr Vesna Stojanović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2019.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.