LekariKURSEVI NAMENJENI LEKARIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!

ALERGIJSKI RINITIS

ALERGIJSKI RINITIS

Akreditacija onlajn testa: A-1-2338/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Prim. dr Jasna Jovićević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.11.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

 • Upisani polaznici: 72
DOSADAŠNJA DOSTIGNUĆA U DIJAGNOSTICI I LEČENJU KARCINOMA GLAVE I VRATA

DOSADAŠNJA DOSTIGNUĆA U DIJAGNOSTICI I LEČENJU KARCINOMA GLAVE I VRATA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1859/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, STOMATOLOGE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: NS dr sci med Igor Đan, prof. dr Miljan Krstić. dr Marija Milosavljević, ass dr sci med. Ivana Mijatov

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

 • Upisani polaznici: 94
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP RETKIM BOLESTIMA

MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP RETKIM BOLESTIMA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1244/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Dr sci med Bojana Popović, dr sci med Sanja Ognjanović, prof. dr Nada Suvajdžić, prof. dr Milan Petakov, ass. dr sci med Marko Stojanović, prof. dr Ivana Urošević, doc. dr Irena Čojbasić, prof. dr Đuro Macut, prof. dr Maja ĐorđevićMilošević, dr sci med Zlatko Pravdić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 22.05.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 31
ULOGA PATOLOGA U BRCA TESTIRANJU U ERI MOLEKULARNE TARGET TERAPIJE

ULOGA PATOLOGA U BRCA TESTIRANJU U ERI MOLEKULARNE TARGET TERAPIJE

Akreditacija onlajn testa: A-1-1860/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Dr sci med Svetlana Milenković 

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 20
ORS - Odlična Rehidrataciona Solucija

ORS - Odlična Rehidrataciona Solucija

Akreditacija onlajn testa: A-1-1245/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINKE SESTRE i ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr sci. med. Mirjana Stojšić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 22.05.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 347
NAPREDNA TERAPIJA SUVOG OKA

NAPREDNA TERAPIJA SUVOG OKA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1243/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINKE SESTRE i ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 3
Autori: Doc. dr Tanja Kelezić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 22.05.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 43
INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE
 • Upisani polaznici: 21
ALERGIJSKI RINITIS - BOLEST MODERNOG DOBA

ALERGIJSKI RINITIS - BOLEST MODERNOG DOBA

Akreditacija onlajn testa: A-1-637/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINKE SESTRE i ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Prim. Dr Jasna Jovićević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 13.03.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 257

INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE - MESTO KOLISTIMETAT-NATRIJUMA

U PROCESU AKREDITACIJE

 • Upisani polaznici: Nijedan polaznik još nije upisan na ovaj kurs
WEBINAR

"TIHE UBICE SAVREMENOG ČOVEKA"

Edukativni materijal webinar-a.
Pristup materijalu je moguć samo uz pristupnu lozinku.

 • Upisani polaznici: 64
DIFERENCIJACIJA LIZOZOMALNE KISELE LIPAZE (LAL-D)

DIFERENCIJACIJA LIZOZOMALNE KISELE LIPAZE (LAL-D)

Akreditacija onlajn testa: A-1-1241/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika: 3
Autori: dr Božica Kecman 

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 22.05.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

 • Upisani polaznici: Nijedan polaznik još nije upisan na ovaj kurs
TERAPIJA BOLA

TERAPIJA BOLA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1240/23 
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: mr sci med dr. Maja Nikolić i prof. dr Ivan Jovanović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 22.05.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 340
NOVI FARMAKOTERAPIJSKI POSTUPCI ZA LEČENJE EPILEPSIJE
 • Upisani polaznici: 54
BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

Akreditacija onlajn testa: A-1-1862/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARM. TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr Uroš Bumbaširević, ass. dr sci. med. dr Uroš Babić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 857
ZNAČAJ ODREĐIVANJA ALKALNE FOSFATAZE KOD DECE SA POSEBNIM OSVRTOM NA HIPOFOSFATAZIJU

ZNAČAJ ODREĐIVANJA ALKALNE FOSFATAZE KOD DECE SA POSEBNIM OSVRTOM NA HIPOFOSFATAZIJU

Akreditacija onlajn testa: A-1-1858/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, BIOHEMIČARI
Broj bodova za polaznika: 3
Autori: Prof. dr Maja Đorđević Milošević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.

Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

 • Upisani polaznici: Nijedan polaznik još nije upisan na ovaj kurs