LekariKURSEVI NAMENJENI LEKARIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!

ALERGIJSKI RINITIS
 • Upisani polaznici: 14
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP RETKIM BOLESTIMA

MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP RETKIM BOLESTIMA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1244/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Dr sci med Bojana Popović, dr sci med Sanja Ognjanović, prof. dr Nada Suvajdžić, prof. dr Milan Petakov, ass. dr sci med Marko Stojanović, prof. dr Ivana Urošević, doc. dr Irena Čojbasić, prof. dr Đuro Macut, prof. dr Maja ĐorđevićMilošević, dr sci med Zlatko Pravdić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 22.05.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 25
ULOGA PATOLOGA U BRCA TESTIRANJU U ERI MOLEKULARNE TARGET TERAPIJE

ULOGA PATOLOGA U BRCA TESTIRANJU U ERI MOLEKULARNE TARGET TERAPIJE

Akreditacija onlajn testa: A-1-1860/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Dr sci med Svetlana Milenković 

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 16
ORS - Odlična Rehidrataciona Solucija

ORS - Odlična Rehidrataciona Solucija

Akreditacija onlajn testa: A-1-1245/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINKE SESTRE i ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr sci. med. Mirjana Stojšić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 22.05.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 292
NAPREDNA TERAPIJA SUVOG OKA

NAPREDNA TERAPIJA SUVOG OKA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1243/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINKE SESTRE i ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 3
Autori: Doc. dr Tanja Kelezić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 22.05.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 28
INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE
 • Upisani polaznici: 11
ALERGIJSKI RINITIS - BOLEST MODERNOG DOBA

ALERGIJSKI RINITIS - BOLEST MODERNOG DOBA

Akreditacija onlajn testa: A-1-637/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINKE SESTRE i ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Prim. Dr Jasna Jovićević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 13.03.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 214

INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE - MESTO KOLISTIMETAT-NATRIJUMA

U PROCESU AKREDITACIJE

 • Upisani polaznici: Nijedan polaznik još nije upisan na ovaj kurs
ORALNI ANTIHISTAMINICI - UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNOG PROFILA U FOKUSU

ORALNI ANTIHISTAMINICI - UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNOG PROFILA U FOKUSU

Akreditacija onlajn testa: A-1-1591/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Aleksandra Perić-Popadić, prof. dr Vesna Tomić-Spirić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 471
WEBINAR

"TIHE UBICE SAVREMENOG ČOVEKA"

Edukativni materijal webinar-a.
Pristup materijalu je moguć samo uz pristupnu lozinku.

 • Upisani polaznici: 64
TERAPIJA BOLA

TERAPIJA BOLA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1240/23 
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: mr sci med dr. Maja Nikolić i prof. dr Ivan Jovanović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 22.05.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 83
NOVI FARMAKOTERAPIJSKI POSTUPCI ZA LEČENJE EPILEPSIJE
 • Upisani polaznici: 38
SAVREMENA MEDIKAMENTNA TERAPIJA GLAUKOMA

Akreditacija onlajn testa: A-1-2055/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Marija Božić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 14.11.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 195
BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

Akreditacija onlajn testa: A-1-1862/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARM. TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr Uroš Bumbaširević, ass. dr sci. med. dr Uroš Babić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 426
PROLAZNA DISFUNKCIJA IMUNSKOG ODGOVORA NAKON KOVID 19. ZAŠTO, KADA I KOME DATI BETA GLUKAN?

PROLAZNA DISFUNKCIJA IMUNSKOG ODGOVORA NAKON KOVID 19. ZAŠTO, KADA I KOME DATI BETA GLUKAN?

Akreditacija onlajn testa: A-1-1588/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI, MEDICINSKE SESTRE
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Prof dr Branka Bonači Nikolić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 266