LekariKURSEVI NAMENJENI LEKARIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!

PAROKSIZMALNA NOĆNA HEMOGLOBINURIJA (PNH)

PAROKSIZMALNA NOĆNA HEMOGLOBINURIJA (PNH)

Akreditacija onlajn testa: A-1-1856/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, BIOHEMIČARI
Broj bodova za polaznika: 4
Autori:prof. Doc. dr  Mirjana Mitrović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

 • Upisani polaznici: 3
CILJANA TERAPIJA OVARIJALNOG KARCINOMA I ULOGA BRCA I HRD TESTIRANJA U LEČENJU KARCINOMA JAJNIKA SA KLINIČKOG ASPEKTA

CILJANA TERAPIJA OVARIJALNOG KARCINOMA I ULOGA BRCA I HRD TESTIRANJA U LEČENJU KARCINOMA JAJNIKA SA KLINIČKOG ASPEKTA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1310/24
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori:prof. dr Aljoša Mandić i NS dr sci med Radmila Janković

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 27.05.2025.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

 • Upisani polaznici: 2
ZNAČAJ IMUNIZACIJE PROTIV OBOLJENJA IZAZVANIH HUMANIM PAPILOMA VIRUSIMA

ZNAČAJ IMUNIZACIJE PROTIV OBOLJENJA IZAZVANIH HUMANIM PAPILOMA VIRUSIMA

Akreditacija onlajn testa: А-1-1312/24
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Miloš Marković prof. dr Aljoša Mandić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 27.05.2025.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

 • Upisani polaznici: 55
ALERGIJSKI RINITIS

ALERGIJSKI RINITIS

Akreditacija onlajn testa: A-1-2338/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Prim. dr Jasna Jovićević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.11.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

 • Upisani polaznici: 217
DOSADAŠNJA DOSTIGNUĆA U DIJAGNOSTICI I LEČENJU KARCINOMA GLAVE I VRATA

DOSADAŠNJA DOSTIGNUĆA U DIJAGNOSTICI I LEČENJU KARCINOMA GLAVE I VRATA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1859/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, STOMATOLOGE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: NS dr sci med Igor Đan, prof. dr Miljan Krstić. dr Marija Milosavljević, ass dr sci med. Ivana Mijatov

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati

 • Upisani polaznici: 155
ULOGA PATOLOGA U BRCA TESTIRANJU U ERI MOLEKULARNE TARGET TERAPIJE

ULOGA PATOLOGA U BRCA TESTIRANJU U ERI MOLEKULARNE TARGET TERAPIJE

Akreditacija onlajn testa: A-1-1860/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Dr sci med Svetlana Milenković 

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 24

INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE - MESTO KOLISTIMETAT-NATRIJUMA

U PROCESU AKREDITACIJE

 • Upisani polaznici: Nijedan polaznik još nije upisan na ovaj kurs
WEBINAR

"TIHE UBICE SAVREMENOG ČOVEKA"

Edukativni materijal webinar-a.
Pristup materijalu je moguć samo uz pristupnu lozinku.

 • Upisani polaznici: 64
BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

Akreditacija onlajn testa: A-1-1862/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARM. TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr Uroš Bumbaširević, ass. dr sci. med. dr Uroš Babić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 21.08.2024.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 1101
DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU TUMORA REGIJE GLAVE I VRATA

Akreditacija onlajn testa: A-1-2054/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, STOMATOLOZI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Aleksandar Trivić, prof. dr Nada Tomanović, dr sci. med. dr Vladimir Vidović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 14.11.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 45
 • Upisani polaznici: Nijedan polaznik još nije upisan na ovaj kurs