LekariKURSEVI NAMENJENI LEKARIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!

INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE - MESTO KOLISTIMETAT-NATRIJUMA

U PROCESU AKREDITACIJE

 • Upisani polaznici: Nijedan polaznik još nije upisan na ovaj kurs
INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD PULMOLOŠKIH BOLESNIKA I BOLESNIKA U JEDINICAMA INTEZIVNE NEGE

INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE KOD PULMOLOŠKIH BOLESNIKA I BOLESNIKA U JEDINICAMA INTEZIVNE NEGE

Akreditacija onlajn testa: A-1-648/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Jovan Matijašević, doc. dr Tatjana Adžić Vukićević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 07.03.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 421
SMA - OD PRVIH SIMPTOMA DO POZITIVNOG ISHODA TERAPIJE

SMA - OD PRVIH SIMPTOMA DO POZITIVNOG ISHODA TERAPIJE

Akreditacija onlajn testa: A-1-647/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI
Broj bodova za polaznika: 3
Autori: dr sci. med. dr Dimitrije Nikolić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 07.03.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 161
DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU COVID-19

DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU COVID-19

Akreditacija onlajn testa: A-1-646/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prim. dr Dragana Trifunović Balanović, prof. dr Jovan Matijašević, prof. dr Goran Stevanović, prof. dr Ljiljana Gojković Bukarica, prim. mr. Snežana Jovanović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 07.03.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 213
ORALNI ANTIHISTAMINICI - UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNOG PROFILA U FOKUSU

ORALNI ANTIHISTAMINICI - UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNOG PROFILA U FOKUSU

Akreditacija onlajn testa: A-1-1591/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Aleksandra Perić-Popadić, prof. dr Vesna Tomić-Spirić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 113
WEBINAR

"TIHE UBICE SAVREMENOG ČOVEKA"

Edukativni materijal webinar-a.
Pristup materijalu je moguć samo uz pristupnu lozinku.

 • Upisani polaznici: 64
SAVREMENA MEDIKAMENTNA TERAPIJA GLAUKOMA

Akreditacija onlajn testa: A-1-2055/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Marija Božić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 14.11.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 1
NSAIL - SLIČNOSTI I RAZLIKE

Akreditacija onlajn testa: А-1-1064/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MED. SESTRE I ZDR. TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: dr sci. med. dr Marko Aleksić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 09.05.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 296
BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

Akreditacija onlajn testa: A-1-1589/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARM. TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr Uroš Bumbaširević, ass. dr sci. med. dr Uroš Babić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 555
LEČENJE KARCINOMA PLUĆA – OD VODIČA DO KLINIČKE PRAKSE

LEČENJE KARCINOMA PLUĆA – OD VODIČA DO KLINIČKE PRAKSE

Akreditacija onlajn testa: А-1-1931/21
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: dr sci. med. dr Sanja Kostić, ass. dr sci. med. dr Dragana Marić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 18.11.2022
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 165
DIJAGNOSTIČKI I TERPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU MELANOMA

DIJAGNOSTIČKI I TERPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU MELANOMA

Akreditacija onlajn testa: А-1-1930/21
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. Dr Željko Mijušković, dr Aleksandar Popović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 18.11.2022.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 169
PROLAZNA DISFUNKCIJA IMUNSKOG ODGOVORA NAKON KOVID 19. ZAŠTO, KADA I KOME DATI BETA GLUKAN?

PROLAZNA DISFUNKCIJA IMUNSKOG ODGOVORA NAKON KOVID 19. ZAŠTO, KADA I KOME DATI BETA GLUKAN?

Akreditacija onlajn testa: A-1-1588/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI, MEDICINSKE SESTRE
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Prof dr Branka Bonači Nikolić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 30
DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI IZAZOVI U LEČENJU TUMORA REGIJE GLAVE I VRATA

Akreditacija onlajn testa: A-1-2054/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, STOMATOLOZI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Aleksandar Trivić, prof. dr Nada Tomanović, dr sci. med. dr Vladimir Vidović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 14.11.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 1
TERAPIJSKI PRINCIPI U ZBRINJAVANJU BOLNIH STANJA I DEGENERATIVNIH PROMENA

TERAPIJSKI PRINCIPI U ZBRINJAVANJU BOLNIH STANJA I DEGENERATIVNIH PROMENA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1590/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: doc. dr Aleksandar Matić, dr Novak Jovanović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 07.03.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 70
EFIKASNOST IMUNSKE TERAPIJE: PRAĆENJE ODGOVORA IMUNSKOG SISTEMA

Akreditacija onlajn testa: А-1-650/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINSKE SESTRE I TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr sci. med. dr Nevena Gajović, doc. dr Aleksandar Arsenijević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 07.03.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 14