LekariKURSEVI NAMENJENI LEKARIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!

SAVREMENA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA  PRIMARNE IMUNOLOŠKE TROMBOCITOPENIJE

Akreditacija onlajn testaA-1-2463/19 
Ciljne grupe onlajn kursaLEKARI
Broj bodova za polaznika
5
Autori:
 Prof. dr Nada Suvajdžić-Vuković, dr Mirjana Mitrović

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 19.11.2020.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.


TIP 2 DIJABETESA: VIŠE OD GLIKEMIJSKE KONTROLE

Akreditacija onlajn testaA-1-2040/19
Ciljne grupe onlajn kursa
LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika
5
Autori:
 Prof. dr Aleksandra Jotić, doc. dr Ljiljana Lukić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 19.08.2020.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.


"TIHE UBICE SAVREMENOG ČOVEKA"

Edukativni materijal webinar-a.
Pristup materijalu je moguć samo uz pristupnu lozinku.

Akreditacija onlajn testa: A-1-2464/19

Odluka broj: 153-02-2167/2019-01
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI I FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Doc. Dr Aleksandar Perić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 19.11.2020.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.


ULOGA PRIRODNIH SUPSTANCI U TRETMANU SLUZNICE I LIMFNOG TKIVA GORNJIH RESPIRATORNIH PUTEVA

Akreditacija onlajn testaА-1-998/19
Ciljne grupe onlajn kursa:
FARMACEUTI, LEKARI, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika
5
Autori:
 Prof. dr Maja Buljčik Čupić, Prof. dr Slobodan Savović, dr andrea Đuretić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 04.03.2020.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.


ZNAČAJ I MESTO PROBIOTIKA

Akreditacija onlajn testaА-1-996/19
Ciljne grupe onlajn kursa:
FARMACEUTI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI, LEKARI
Broj bodova za polaznika
5
Autori:
 Ass. Dr sci. med. dr Mirjana Stojšić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 04.03.2020.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.


SAVREMENE SMERNICE I TRENDOVI U LEČENJU INFEKCIJA URINARNOG TRAKTA

Akreditacija onlajn testa
А-1-999/19
Ciljne grupe onlajn kursa
LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika
5
Autori:
 dr Dejan Simić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 04.03.2020.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.