LekariKURSEVI NAMENJENI LEKARIMA

Ovi kursevi su akreditovani  i prihvaćeni od nadležne komore kao edukacije kojima polaznici mogu uz pomoć kvalitetnih  materijala steći relevantna znanja ili biti upoznati sa pouzdanim tehnikama rada u cilju kontinuirane medicinske edukacije.

Svaki kurs nosi određen broj bodova koji se mogu upotrebiti za produžavanje licence za rad.
Po polaganju testa provere znanja na kraju kursa polaznik može preuzeti sertifikat  o uspešno završenoj edukaciji.

Hvala Vam što ste odabrali MEDAPP edukacije!

SAVREMENA MEDIKAMENTNA TERAPIJA GLAUKOMA

SAVREMENA MEDIKAMENTNA TERAPIJA GLAUKOMA

Akreditacija onlajn testa: A-1-1243/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINKE SESTRE i ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 3
Autori: Doc. dr Tanja Kelezić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 22.05.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 1
INVAZIVNE GLJIVIČNE INFEKCIJE
 • Upisani polaznici: 8
ALERGIJSKI RINITIS - BOLEST MODERNOG DOBA

ALERGIJSKI RINITIS - BOLEST MODERNOG DOBA

Akreditacija onlajn testa: A-1-637/23
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MEDICINKE SESTRE i ZDRAVSTVENI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Prim. Dr Jasna Jovićević

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 13.03.2024.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 30

INTRAHOSPITALNE INFEKCIJE - MESTO KOLISTIMETAT-NATRIJUMA

U PROCESU AKREDITACIJE

 • Upisani polaznici: Nijedan polaznik još nije upisan na ovaj kurs
ORALNI ANTIHISTAMINICI - UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNOG PROFILA U FOKUSU

ORALNI ANTIHISTAMINICI - UNAPREĐENJE BEZBEDNOSNOG PROFILA U FOKUSU

Akreditacija onlajn testa: A-1-1591/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARMACEUTSKI TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Aleksandra Perić-Popadić, prof. dr Vesna Tomić-Spirić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 263
WEBINAR

"TIHE UBICE SAVREMENOG ČOVEKA"

Edukativni materijal webinar-a.
Pristup materijalu je moguć samo uz pristupnu lozinku.

 • Upisani polaznici: 64
NOVI FARMAKOTERAPIJSKI POSTUPCI ZA LEČENJE EPILEPSIJE
 • Upisani polaznici: 15
SAVREMENA MEDIKAMENTNA TERAPIJA GLAUKOMA

Akreditacija onlajn testa: A-1-2055/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Marija Božić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 14.11.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 112
NSAIL - SLIČNOSTI I RAZLIKE

Akreditacija onlajn testa: А-1-1064/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, MED. SESTRE I ZDR. TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: dr sci. med. dr Marko Aleksić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 09.05.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 413
BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

BENIGNA HIPERPLAZIJA PROSTATE - OD DIJAGNOZE DO TERAPIJE

Akreditacija onlajn testa: A-1-1589/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARM. TEHNIČARI
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: ass. dr Uroš Bumbaširević, ass. dr sci. med. dr Uroš Babić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.


Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 819
PROLAZNA DISFUNKCIJA IMUNSKOG ODGOVORA NAKON KOVID 19. ZAŠTO, KADA I KOME DATI BETA GLUKAN?

PROLAZNA DISFUNKCIJA IMUNSKOG ODGOVORA NAKON KOVID 19. ZAŠTO, KADA I KOME DATI BETA GLUKAN?

Akreditacija onlajn testa: A-1-1588/22
Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, ZDRAVSTVENI TEHNIČARI, MEDICINSKE SESTRE
Broj bodova za polaznika: 5
Autori: Prof dr Branka Bonači Nikolić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 15.08.2023.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora neće priznati.

 • Upisani polaznici: 254
SAVREMENI PRISTUP UPALAMA GORNJEG RESPIRATORNOG TRAKTA

SAVREMENI PRISTUP UPALAMA GORNJEG RESPIRATORNOG TRAKTA

Akreditacija onlajn testa: А-1-2139/20

Ciljne grupe onlajn kursa: LEKARI, FARMACEUTI, FARM. TEHNIČARI, MED. SESTRE, ZDR. TEHNIČARI

Broj bodova za polaznika: 5
Autori: prof. dr Vladimir Kljajić

OVAJ KURS JE AKREDITOVAN DO 16.11.2021.
Svaku aktivnost na njemu nakon ovog datuma nadležna komora

 • Upisani polaznici: 202