Kako odabrati adekvatnu terapiju za različite tipove HOBP pacijenata
Tema: "Kako odabrati adekvatnu terapiju za različite tipove HOBP pacijenata". 
Termin : 19.05.2021. godine od 16 časova
 
"Značaj redukcije simptoma za uspešnost terapije HOPB pacijenata"
Dr Dejan Dimić
 
"Mesto LAMA/LABA u terapiji HOBP pacijenata"
doc dr Nataša Petrović Stanojević
 
"Farmakološke strategije za redukciju rizuka HOBP egzacerbacija"
Dr Ljilljana Timotijević
 
"Dualna vs. triple terapija kod HOBP pacijenata iz ugla kliničara- prikaz slučaja?"
Dr Zvjezdana Vukmirović
  • Upisani polaznici: 77