Sličnosti i razlike između astme i HOBP

Tema : "Sličnosti i razlike između astme i HOBP" 

 
Termin: 18.5.2021. godine od 17 časova
 
 
Dr Rade Milić-Kada započeti inicijalnu dualnu bronhodilatatornu terapiju HOBP
Dr Mira Vasiljević-Adherenenca u terapiji astme i HOBP
Dr Marijana Milić-Značaj relife studija kod pacijenata sa astmom i HOBP
Dr Katarina Mijatović-Prikaz slučaja- Pacijent sa kontrolisanom astmom
  • Upisani polaznici: 26