Alergijski rinitis i astma - kakva je veza?

Tema: "Alergijski rinitis i astma - kakva je veza?"

Termin: 22.04.2021. godine od 17 časova
 
Teme i predavači:
 
 1. "Pravovremeno prepoznavanje i pravovremeni tretman alergijskog rinitisa, Bilastin u simptomatskoj terapiji AR"
  dr Jasminka Šojić Rajčić

 2. "Na koji način su povezani astma i AR"
  Ass.dr Mihailo Stjepanović

 3. "Dokle smo stigli u kontroli udruženih bolesti"
  Dr Dragica Divnić

 4. "Najnovije preporuke u lečenju udruženih bolesti"
  Dr Ivana Buha

 5. "Kako postići dobru adherencu u lečenju AR i astme"
  Dr Jelena Janković
 • Upisani polaznici: 42