HOBP i srčana insuficijencija-česte koegzistirajuće bolesti

Tema: "HOBP i srčana insuficijencija-česte koegzistirajuće bolesti"

Termin:  20.04.2021. od 17 časova

Teme i predavači: 

 1. "Srčana insuficijencija kao posledica HOBP, Nebivolol u terapiji srčane insuficijencije"
  Dr Milica Brajković

 2. "Kako skratiti put pacijenta od prvih simptoma do dijagnoze HOBP sa kardiovaskularnim komorbiditetima"
  Dr Nataša Đurđević

 3. "Kako lečiti visoko simptomatske pacijente sa HOBP i kardiovaskularnim komorbiditetima"
  Ass.dr Sanja Dimić Janjić

 4. "Hronična upotreba terapije-koliko daleko smo stigli? Značaj adherence u terapiji"
  Dr Đorđe Jovanović

 5. "Diferencijacija pacijenta sa HOBP i cardiovaskularnim komorbiditetima- prikaz slučaja"
  Dr Bisa Vujadinović
 • Upisani polaznici: 57