Bolesti štitne žlezde-Značaj optimalnog doziranja levotiroksina

Tema: „Bolesti štitne žlezde-Značaj optimalnog doziranja levotiroksina"
Termin: 27. aprila, 2021. od 18:00 do 19:00 časova

Teme i predavači: 

18:00-18:15 "Hipotireoza u trudnoći "

                         Doc. dr  Tijana Ičin

18:15-18:30 ‘’Subklinička hipotireoza- terapijski pristup" 

                            Doc. dr Ivana Bajkin

 18:30-18:45 “Supstituciona terapija levotiroksinom kod benignih i malignih oboljenja štitne žlezde  "

                         Prof. dr Marina Vlajković

18:45-19:00 Pitanja i odgovori

  • Upisani polaznici: 159