Odabirom prave terapije ka postizanju kontrole simptoma pacijenata sa opstruktivnim bolestima
Termin: 25.marta, 18:00-19:30 časova
 
Tema:"Odabirom prave terapije ka postizanju kontrole simptoma pacijenata sa opstruktivnim bolestima"
 
Predavači:
Dr Mirjana Bašić Palković:" Uloga adekvatne procene simptoma za pravovremenu dijagnozu HOBP-a"
Dr Jelena Crnobrnja: "Značaj rane maksimalne bronhodilatacije za simptomatskog HOBP pacijenta"
Dr Elizabeta Vrana:"Možemo li da učinimo više za HOBP pacijenta?"
Dr Nataša Vučetić:"Savremeni pristup u lečenju astme"
Dr Olga Markov:"Svakodnevni izazovi u kontroli astme iz ugla kliničke prakse"
  • Upisani polaznici: 39